30 روز تست رایگان ، همین حالا دانلود کن
اتصال به سامانه مودیان (اختیاری)

.

.

اتصال به سامانه مودیان (اختیاری)

باشگاه مشتریان سجاک با ایجاد ساختار جامع از نیازهای اصلی هر کسب وکار اقدام به ایجاد زیرساخت های لازم جهت ارسال فاکتورها به سامانه مو ٔدیان نموده است.

باتوجه به الزامات قانونی فقط درصورتی که یک کسب وکار نیاز به اتصال داشته باشد با ثبت نام در سامانه مو ٔدیان امکان اتصال با آن را خواهد داشت.

در غیر این صورت، هیچگونه الزامی از طرف باشگاه مشتریان سجاک برای اتصال به این سامانه وجود ندارد.

.

.