30 روز تست رایگان ، همین حالا دانلود کن
رتبه بندی مشتریان

.

رتبه بندی مشتریان

رتبه بندی مشتریان موضوع مهم در هر کسب و کار است. در سامانه سجاک هر کسب و کار می تواند با توجه به نوع محصول و اصول کسب و کار خود و حجم خرید، مشتریان را رتبه بندی کند.

برای نمونه: مشتریان عادی، مشتریان برنزی، مشتریان نقره ای، مشتریان طلایی

بر اساس حجم خرید تعریف شده در پلتفرم سجاک، مشتریان در این گروه ها تقسیم بندی می شوند و با توجه به رتبه مشتریان، درصدی از هر خرید به اعتبار مشتری اضافه شده و در خرید بعدی از آن استفاده میکند .

در هر سطح امکان تخصیص درصدهای متفاوت وجود دارد.

برای مثال:

به مشتری، مشتری برنزی گفته می شود که بیشتر از 10 امتیاز کسب کرده باشد. اگر هر مشتری به ازای هر 100 هزار تومان خرید 1 امتیاز از شما دریافت کند.پس در صورتکه ، جمع کل خرید مشتری بیشتر از یک میلیون تومان باشد ، مشتری ، برنزی شده و (2٪) تخفیف سطح برنز برای او اعمال خواهد شد.

حالا؛ مشتری با تکرار خرید می تواند به سطوح بالاتر یعنی نقره ایی و طلایی برسد . آستانه ورود به سطح نقره ایی 20 امتیاز و طلایی 50 امتیاز می تواند تعریف شود.

به عبارت دیگر مشتری با حجم خرید 2 میلیون تومان وارد سطح نقره ایی شده و از درصد اعتبار این سطح ( 3٪) استفاده خواهد کرد.

مبلغ 5 میلیون تومان ، آستانه ورود به سطح طلایی می باشد. با این حجم خرید امتیاز این مشتری به 50 رسیده و در گروه مشتریان طلایی قرار می گیرد.

این اعتبار ها در کیف پول مشتری درج می شود و در خرید های بعدی، در فاکتور مشتری اعمال می شود.

لازم به ذکر است که درصدهای هر سطح ،با توجه به نوع کسب وکار قابل تنظیم می باشد.

.