30 روز تست رایگان ، همین حالا دانلود کن

با کش بک مشتریان خود را حفظ کنید.

با عضویت در سجاک و تکمیل فرآیند ثبت نام


باشگاه مشتریان متصل به پوز بانکی

خود را راه اندازی کنید

مزایای باشگاه سجاک

مدیریت مشتریان

مدیریت مشتریان

مدیریت اطلاعات مشتریان و ایجاد بانک اطلاعات مشتری به همراه جستجو بر اساس شماره موبایل یا نام خانوادگی(حقیقی و حقوقی)

رتبه بندی مشتریان

رتبه بندی مشتریان

برای ایجاد ارتباط بهتر و هدفمند با مشتریان، می‌توانیم بر اساس حجم خرید، مشتریان را در سطوح مختلف، رتبه‌بندی نمائیم.

اتصال به پوز بانکی

اتصال به پوز بانکی

عضویت مشتریان در باشگاه، انجام فرآیند فروش و دریافت مبلغ خرید هر مشتری با استفاده از POS متصل به باشگاه مشتریان به صورت همزمان انجام می شود.

اتصال به سامانه مودیان

اتصال به سامانه مودیان

باشگاه مشتریان، در صورت نیاز، باتوجه به الزامات قانونی برای ارسال فاکتورها به سامانه مؤدیان، امکان ارسال اتوماتیک را فراهم نموده است.